Informacja o dotacjach

Nazwa projektu: Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Świat Dziecka 2009 w Moskwie w Rosji

Nazwa Beneficjenta: P.P.H. ARO KAROŃ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 230.000,00 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 200.000.00 zł.

Wartość dofinansowania: 100.000,00 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą nr UDA-RPSL.01.02.02-00-T54/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

Nazwa projektu: Nowoczesny system produkcji wózków dziecięcych poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa „ARO”

Nazwa Beneficjenta: P.P.H. ARO KAROŃ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 1.687.046,50 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 1.337.825,00 zł.

Wartość dofinansowania: 668.912,50 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu UDA – RPSL.01.02.02-00-419 w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Podziałanie 1.2.2 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

Nazwa projektu: Udział w Międzynarodowych Targach Artykułów dla Dzieci PRODITE 2010 Brno jako wystawca

Nazwa Beneficjenta: P.P.H. ARO KAROŃ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 100.040,00 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 87.000,00 zł.

Wartość dofinansowania: 43.500,00 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą nr UDA-RPSL.01.02.04-00-T84/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

Nazwa projektu: Unowocześnienie produkcji wózków dziecięcych w PPH ARO poprzez uruchomienie laboratorium oraz informatyzację i modernizację parku maszynowego.

Nazwa Beneficjenta: P.P.H. ARO KAROŃ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 1.953.683.60 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 1.601.380.00zł.

Wartość dofinansowania: 749.926.26zł.

Umowa nr UDA-RPSL.01.02.04-00-950/09-01o dofinansowanie projektu związanego z Umowa o dofinansowanie Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Podziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

Nazwa projektu: Udział jako wystawca w targach Baby Expo 2010 w Kijowie na Ukrainie

Nazwa Beneficjenta: P.P.H. ARO KAROŃ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 180.000.00zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 170.000.00zł.

Wartość dofinansowania: 85.000.00zł.

Umowa o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach
i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami
i wystawami za granicą nr UDA-RPSL.01.02.02-00-T55/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

Nazwa projektu: Udział jako wystawca w Targach Kind-Jugend, Kolonia Niemcy

Nazwa Beneficjenta: P.P.H. ARO KAROŃ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 109.600.00zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 102.000.00zł.

Wartość dofinansowania: 49.990.20 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach
i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami
i wystawami za granicą nr UDA-RPSL.01.02.04-00-TA4/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

Nazwa projektu: Udział jako wystawca w Targach Baby Expo w Kijowie na Ukrainie

Nazwa Beneficjenta: P.P.H. ARO KAROŃ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 130.466.00zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 106.939.77zł.

Wartość dofinansowania: 49.994.35zł.

Umowa o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach
i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami
i wystawami za granicą nr UDA-RPSL.01.02.04-00-Y61/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

Nazwa projektu: Udział jako wystawca w Targach Baby Expo 2012 w Kijowie na Ukrainie

Nazwa Beneficjenta: P.P.H. ARO KAROŃ Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 143.762,40zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 116.880.00zł.

Wartość dofinansowania: 49.989.58zł.

Umowa o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach
i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami
i wystawami za granicą nr UDA-RPSL.01.02.04-00-UC5/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl